© 2017 by Edupride Group

The Intensive English Foundation เป็นคอร์สภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดมีโครงสร้างเป็น 7 ระดับ จากระดับพื้นฐานที่จะเตรียมพร้อมนักเรียนให้ประสบความสำเร็จในหลักสูตรขั้นสูง นักเรียนจะได้ทดสอบความถนัดภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียนเพื่อได้เรียนอยู่ในระดับชั้นที่เหมาะสม

หอพักที่เพรียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสดวกและมีรถบัสรับส่งหอพักและสถาบัน